Mục tiêu mới của Barca, Hazard 100 triệu bảng

Mục tiêu mới của Barca, Hazard 100 triệu bảng Barca vẫn nỗ lực thúc đẩy thương vụ Coutinho nhưng có lẽ khả năng thành công đã không còn cao, trái lại gần đây có một số thông tin rằng Coutinho…